måndag 3 november 2014

CURRENT POSITIONS / Andreas GedinCurrent Positions, video, 4,30 mins. 2014
Andreas Gedin

11 december 2014 - 18 januari 2015 

I januari 2014 träffade konstnären Andreas Gedin musikerna Kerstin Jansson (piano), Mattias Rodrick (Cello) och Hanna Eliasson (Violin) för att under en dag arbeta med Astor Piazzollas stycke Invierno porteño i konsertsalen i Kulturhuset Spira i Jönköping. Musikerna inledde med att framföra stycket tillsammans på scenen. Sedan flyttade sig cello och violin stegvis ut i konsertlokalen, allt längre bort från varandra och från flygeln på scenen. Musikernas samspel, som vilar på en blandning av intuition, lyssnande, spelande och ögonkontakt sattes i gungning. Det blev en intensiv och bitvis plågsam dag för musikerna som följde spelets regler och generöst bjöd på att bitvis spela sämre än vad de egentligen förmår. Till slut föll trion isär. Avslutningsvis återförenades de på scenen och fick åter spela stycket tillsammans, på egna villkor.

Current Positions är det senaste i en serie videoverk av Andreas Gedin som handlar om kommunikation och kommunikationskollaps, om språkets möjligheter liksom dess begränsningar. Första verket i serien, Chinese Whispers (1997-98), bygger på viskleken, i detta fall organiserad som en telefonkedja runt jorden med deltagare i nio länder.

Andreas Gedin är bosatt i Stockholm och har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet och disputerade 2011 i fri konst. I hans praktik ingår curatering och skrivande. Bland utställningar under senare tid märks Göteborgs internationella konstbiennal, 2013; Mellan verkligheter, Hasselblad Center och Dunkers kulturhus, 2014 och Klubb Konsument, Konstfrämjandet, 2014. Sedan 2012 deltar Andreas Gedin i ett forskningsprojekt om Pontus Hulténs curatoriska praktik, vid Södertörns högskola.