onsdag 25 oktober 2017

Çağrı Saray / Spaces of Memory
Çağrı Saray

Spaces of Memory

8 december 2017 – 7 januari 2018

För sin utställning för Rum 203 kommer den erkända Turkiska konstnären och konstprofessorn Çağrı Saray att visa verk ur två av hans pågående projekt ”Spaces of Memory” och ”Threshold of Forgetting”. Både projekten berör historiska och sociala minnen i Turkiet. 

Genom sina teckningar undersöker Saray platser i Turkiet som innehar kollektiva, historiska och social minnen men hans teckningar kan också ses som ett försök om att utstaka någon form av långsiktighet och permanens i ett omvälvande politisk tillstånd. Platser och byggnader som Dolmabahçe Palace, Istanbul University, Istanbul Måleri och Skulptur Museum, AKM, Haydarpaşa Terminal och Sansaryan har alla blivit föremål för Sarays penna. 

Sarays teckningar gör anspråk på att konservera det kollektiva minnet men samtidigt genom teckningarnas diskontinuerliga linjespel understryker han också minnets ständiga förlust. Att behålla minnet, att inordna saker i arkiv och komma ihåg årsdagar kräver ansträngning och upprepning. Minnet skapar ritualer som förflyttar det förflutna till ett ”nu". 

Curator: Mike Bode
For his show for Room 203, the acclaimed Turkish artist and professor Çağrı Saray will showcase two of his ongoing projects "Spaces of Memory" and "Threshold of Forgetting". Both projects concern historical and social memory in Turkey.

Through his drawings, Saray investigates places in Turkey that hold collective, historical and social memories, but his drawing can also be seen as an attempt to capture some form of long-term permanence in an overwhelmingly politicized country. Places and buildings such as the Dolmabahçe Palace, Istanbul University, Istanbul Painting and Sculpture Museum, AKM, Haydarpaşa Terminal and Sansaryan have all been the subject of Saray's work.

Saray's drawings attempt to conserve collective memory, but at the same time, through the discontinuous line play of his drawings, he also emphasizes the constant loss of memory. Keeping memory, organizing things in archives and remembering anniversaries requires effort and repetition. Memory creates rituals that move the past toward the here and now.

Spaces of Memory - Çağrı Saray
December 8, 2017 - January 7, 2018
RUM 203, Jönköping County Museum
Curator: Mike Bode

Hours:
Tue, Fri, Fri 10-19
us 10-21
Sat-Sun 11-15
month closed

FREE ENTRY

Çağrı Saray

1979 född i Istanbul, bor och arbetar i Istanbul
2001 Marmara University, fakulteten för konst, Institutionen för målning
2002-2004 Biträdande docent i Bahçeşehir University Kommunikationsfakultet, Institutionen för Visuell Kommunikationsdesign
2004 MA i Marmara University, fakulteten för konst
2007 Assistent och doktorand vid Marmara University
Sedan 2015 är han docent vid Marmara University

Solo Utställningar i urval:
”Threshold of forgetting” (2017, Pilot Gallery, Istanbul), “Diminishing Time” (2015, Galata Greek Primary School, İstanbul, Turkey), “Grey Corridor” (2013 Cite Internationale Des Arts, Paris, France), “4/12: Topography of a House” (2011, Daire Gallery, İstanbul, Turkey), “Memory Boxes-1” (2001, Atatürk Library, İstanbul, Turkey). 

Grupputställningar i urval:  “Past, in Each of its Moments, be Citable” (2016, Depo, Tophane, Istanbul, Turkey),“Raptures and Convergences” (2014, Kuad Gallery, İstanbul, Turkey), “3rd International Çanakkale Biennial” (2012, Çanakkale, Turkey), “Where Fire Has Struck” (2011, Depo, İstanbul, Turkey).


Çağrı Saray var residenskonstnär hos Kultivera 2016.

tisdag 10 oktober 2017

Rörande RörelseRörande Rörelse

Välkommen till Rörande Rörelse som öppnas onsdagen den 11 oktober klockan 18.00 i Rum 203, vi bjuder på ryagodis och dansande kex.

I Rum 203 finns en scenografi, ett ramverk i trä och tyg som låter och visuella effekter med lätta tyger. Med rörande rörelse menar vi att hela kroppen är en enda stor sensor. Upplevelsen formas av hur kroppens sensorer är inställda. Genom att lägga till ljudkostymer och videospeglar skapas nya dimensioner och minnen av rörelser.

Rörande Rörelse är ett tvärkonstnärligt suddgummi som låter innovation möta tradition i ett försök att sudda ut gränser mellan dans, ny teknik, hemslöjd, och musik.  Projektet deltog i H2O-festivalen i Jönköping med en Slöjdorkester men i huvudsak befinner sig ”laboratoriet” i Rum 203, Jönköpings läns museum. Där får nyfikenhet, upptäckarlust och innovation med rörelse, musik, teknik och hemslöjd möta besökare som exempelvis barn från döv- och hörsel samt tal- och kommunikations klasser på Kålgårdsskolan. Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum och Kulturrådet stöttar projektet.

Vi som arbetar i projektet är: Camilla Björklund - textil konsthantverkare, Birgitte Gylling - kostymör och modist, Pierre Bosson - byggnadsvårdare och timmerman, Anna Öberg - koreograf & dansare, Pia Del Norte Pohjakallio - koreograf & dansare, Ghaeeth Alsaleeh - dansare och allt hålls ihop av Jan Carleklev - styrman, designer och hackare.


Kommande program

O N S D A G kvällarna under oktober
och november är lika med juntakvällar.
Vi träffas och förenar slöjd
och dans. Alla är välkomna, med
eller utan stickor, täljknivar eller
gympadojor. Ta med nyfikenhet.

11 okt
Kl. 18.00 öppnar Rörande Rörelse
dörrarna till RUM203. Vi bjuder på
ryagodis och dansande kex.

18 okt.  /   S L Ö J D A L J U D
I vår första junta slöjdar vi musikinstrument.
Vad behövs för att
skapa ljud? Under kvällen tar vi vad
vi har omkring oss och skapar ljud
genom slöjd. Vi hörs!

25 okt.   /   S L Ö J D & F O L K D A N S
närmar sig sitt material på ett
liknande sätt, med en säker mix
av expertis och improvisation, där
tradition skapar innovation. Vi får
uppleva rörelser som både formar
och formas av sin omgivning.

1 nov.  /  C O S P L A Y
Den där känslan när man tycker
så mycket om en karaktär att man
inte bara vill titta på den, utan vill
bli den! Känna hur det är att bära
dess kläder och undersöka om man
klarar av att göra dess ”signature
moves”.

15 nov.  /  F L A M E N C O & D A B K E
Det är i mötet mellan människor,
stilar och traditioner vi skapar nytt.
Som alltid står rörelser och ljud
i centrum, men kanske lite extra
denna kväll.

22 nov.  /  V A D P Y S S L A R D U M E D ?
Under kvällens junta gästas vi av
Lena Håkansson, textildesigner,
pedagog och professionell pysslare.
Lena kommer att berätta om sitt
arbete med att ta pyssel på allvar
och vi kommer att danstrycka
tillsammans.

29 nov.  /  S T I C K, V I R K & T Ä L J K V Ä L L
Stick-, virk- och täljcaféerna i
Hemslöjdens Hus besöker oss och
undersöker vilka ljud och rörelser
som uppstår när man slöjdar. Kanske
startar vi en ny slöjdorkester?!
Alltid kl. 18.00.
Rum 203 | Jönköpings läns museum


måndag 7 augusti 2017

Nina Ölund Noreskär / Ateljéstipendiat 2017Nina Ölund Noreskär / Ateljéstipendiat 2017.

Ateljéstipendiet ger konstnären möjlighet att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till Rum 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Under september 2017 finns Nina Ölund Noreskär i Rum 203.

Nina Ölund Noreskär är född och uppvuxen i Gislaved. Hon är utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg 2009-2011 och därefter på Konstfacks kandidat- och masterprogram i Konst 2011-2016. 

- Jag är intresserad av den måleriska handlingen som sedan syns i verket, som en dokumentation av det jag utfört och som målningen varit med om. Oftast arbetar jag med olika tryck- och infärgningsmetoder på tyger som jag sedan syr ihop till stora kollektiv målningar, likt lapptäcken. De har ingen fram- eller baksida eller förutbestämt vis att presenteras på. I utställningssammanhang placeras de som objekt ute i rummet, hängandes, liggandes eller vikta, säger Nina Ölund Noreskär.

Under min ateljétid på Rum 203 ser jag fram emot den koncentrerade arbetsperioden. Jag kommer använda rummets storlek för att jobba storskaligt och prova nya målerimetoder. 

Konstnären får ersättning under tiden i ateljén samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Konstnären kommer på något sätt att offentliggöra sitt arbete i form av till exempel ett samtal eller presentation.

Stipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling i Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum.onsdag 22 mars 2017

Anna Ekman och Cecilia Järdemar / Les archives suédoises, del 2


Anna Ekman och Cecilia Järdemar / Les archives suédoises, del 2. Fragment 
Lördag den 8:e April, Rum 203, Jönköpings läns museum

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer och intitiativtagare till projektet Re-Visioning Sweden- Congo through a glass plate archive kommer att ge en presentation av deras projekt tillsammans med den kongolesiska konstnären Freddy Tsimba, i samband med deras process-utställning Les archives suédoises Del 2. Fragment på rum 203. 

Utställningen är ett nedslag i det pågående konstnärliga arbetet kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890 -1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba undersöks vilka alternativa läsningar av historien som kan uppstå genom att skapa nya verk med arkivet som utgångspunkt. 

Inspirerade av Stanleys resor i Kongo-deltat påbörjade bland annat Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i Kongo på 1880-talet, och Sverige var snart en av de största aktörerna på plats. Missionsfältens öppnande sammanföll med fotografiets framväxt, och kamerans möjlighet att möta, samla och konstruera världen blev snart oupplösligt förbunden med kolonialismen och missionsverksamheten. Den fotografiska dokumentationen blev ett viktigt medium för att förmedla budskapet om missionen till hemförsamlingarna som bekostade verksamheten. Bilderna turnerade runt Sverige i form av föreläsningar och mobila museer, och visades ända in på sextiotalet i skolor, kyrkor och andra offentliga platser. Många människor har ännu klara minnen av de berättelser och bilder som återgavs. 

Ekman och Järdemar har fått låna glasnegativ från Svenska Missionskyrkan och arvingar till missionärer, bilder som delvis inte blivit arkiverade eller framtagna förut, och som är en viktig men undangömd del av både Sveriges och Kongos historia. Missionärerna var också del av en process där de dokumenterade den befintliga kulturen på de platser där de bosatte sig – innan de förändrades eller förstördes som en del av kristnandet av samhällena. Hur kan vi konfrontera denna typ av bilder i dag, ur ett svenskt perspektiv, och från ett kongolesiskt perspektiv? Hur kan historiska bilder hitta en ny kontext och nya tolkningar, utanför de ojämlika maktstrukturerna som var rådande då de tillkom? 


Medverkande:

Anna Ekman undersöker gränslandet mellan det fotografiska mediet och andra konstnärliga uttryck, och de förskjutningar som uppstår där emellan. Utforskandet av mytens ikonografi är centralt i hennes verk som bland annat visats på Kiasma i Helsingors, Ystad Konstmuseum, Galleri Thomas Wallner och Konsten Museum of Modern Art i Aalborg. Hon finns representerad hos Statens konstråd, Koltosovo Airport, Yekaterinburg, Malmö Konstmuseum med flera. (www.annaekman.com)

Cecilia Järdemar doktorerade i fotografi vid Royal College of Art 2015, där hon skrev om hur vi relaterar till andra människor genom den fotografiska bilden. Hon har skrivit texter om fotografi utgivna av Riding House Press, APalazzo Gallery Publishing och Whitechapel Gallery, och hennes konstnärliga arbeten har bland annat visats på Museu di Roma, Centre for Photography, Copenhagen, New Arts Exchange Nottingham och National Centre of Contemporary Art, Moskva. 

Freddy Tsimba använder sig av funna material, ofta från gatan eller krigsplatser i Kongo, som han svetsar ihop skulpturala installationer som refererar till situationen i landet idag. Hans arbete har bland annat visats i Belgien, Frankrike, Holland, USA, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Sydafrika, Senegal, Haiti och Kina.


Arrangeras av Jönköpings läns museum i samarbete med  Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Nya Småland.


måndag 12 september 2016

Ateljéstipendiat Liselott BjurgardALTELJÈSTIPENDIAT LISELOTT BJURGARD
21 oktober – 27 november 2016

Liselott Bjurgard arbetar med undersökande måleri i RUM 203 på museet.

"Det grundläggande i mitt måleri är frågor om måleriets existens. Jag undersöker måleriets möjligheter och tankar kring den abstrakta konsten. Jag har använt mig av symboler, krumelurer och nästanblommor för att bygga upp min bildvärld. Idéer om färgens betydelse har funnits som en central fråga som jag har förhållit mig till under arbetet.  Processen är långsam, det kan ta år att färdigställa en målning då det för det mesta är uppbyggda av lager. Under vistelsen i ateljén Rum 203 kommer jag att arbeta med måleriets minsta kontrast som är ett led i min pågående arbetsprocess. Efter perioden kommer jag att fortsätta den processen och därför är perioden i Rum 203 utan börja och utan slut. Jag kallar den "Point of no return 203".

Större delen av arbetet i ateljén kommer att kunna följas via bloggen Pointofnoreturn203.

Liselott Bjurgard är född i Stockholm men bor och arbetar i Eksjö sedan 2010. Den konstnärliga banan började på Sörängens folkhögskola i Nässjö 1990. Därefter studerade hon på Örebro Konstskola och på Konstfack konst som hon efter fem års studier avslutade med MFA examen i fri konst 1999.

Ateljéstipendium för konstnärer i Jönköpings län.
Stipendiet innebär att konstnären får möjlighet att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Konstnären får ersättning och tillgång till RUM 203 under en månad för att använda rummet som processateljé. Stipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och går inte att söka. Urvalet görs av representanter från kultur och utveckling/Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

RUM 203 är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum och Kultur & utveckling, Region Jönköpings län som drivs och oganiseras av en egen redaktion.

Harry Sanderson


Harry Sanderson

20 september till 16 oktober 2016 kommer Harry Sandersons visa ett nytt verk på Jönköpings läns museum i konstlabbet RUM 203. 

Harry Sanderson är en engelsk konstnär med adress både i London och i Berlin. Sedan en tid tillbaka har han varit verksam i Tranås – på konstnärsresidenset Kultivera. Han arbetar främst med digitala medier, videor och installationer och fokuserar ofta på hur begreppet ”arbete” har inkorporerats i visuella kulturer. I RUM 203 visar han en ny film, producerad under hans vistelse i Tranås. Filmen visar sekvenser av demonterade komponenter från projektorer och TV skärmar som har auto-redigerats med hjälp av signaler från börsen via näthandel. All filmmaterial kommer direkt från kameran utan någon postproduktion eller specialeffekter. 

Kameror organisera ljus. Marknadsindex och statistik organisera ekonomisk information. Olika typer av index, tillsammans med visuella och auditiva system syftar till att göra rörelser på finansmarknaderna begriplig för allmänheten, för institutioner och för algoritmer. Delar från isärplockade kameror, bildskärmar och projektorer tillsammans med glas och plexiglas och vatten utgör infrastrukturen för totalt 48 timmar inspelade filmer. Filmerna har improviserats fram med hjälp av ljus som har projicerats, genomlysts, fallit på ytor och brutits genom prismor. Filmerna har sedan redigerats och programmerats med hjälp av auditiva börsuppgifter, rättare sagt fluktuerande köp och sälj signaler från Panasonic. För de flesta av oss förblir marknader och teknologi ogenomskinliga. Verket handlar inte om att ta isär någonting för att förstår den utan snarare att skapa bilder som blir tillräckligt tomma så att de avslöjar en bild av den organisatoriska ramen.

Harry Sanderson föddes I England 1986. Han gick ur Central Saint Martins school of Art and Design (London) 2013. 2014 fick han NearNow stipendiet, 2015 visade han ”Solid State Sunlight” på Levy Delval, i Brussel, 2016 var han resident på Somerset House i London och ställde ut på Museet för fotografi i Berlin. Flera kan ha lyssnat till honom vid hans ART TALKS föreläsning på Jönköpings läns museum 2014.

Länkar där andra informerar om Harry Sanderson

Initiativtagare till utställningen är Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som båda arbetar för att länsborna ska kunna ta del av angelägen samtidskonst på hemmaplan. Den här gången i samarbete med konstnärsresidenset Kultivera. Curator för utställningen är Mike Bode.

RUM 203 är ett samarbetsprojekt mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som erbjuder länsborna konstupplevelser av skilda karaktärer. Rum 203 är ett labb med rum för experiment, en plats att testa idéer, en arena för workshopar och samtal, likaså en sal att visa konst och konsthantverk – både i det enskilda mötet som i den fördjupande dialogen.
fredag 1 juli 2016

JESPER O. T. ANDERSSON / Ateljéstipendiat juli 2016
JESPER O. T. ANDERSSON / Ateljéstipendiat juli 2016

Jesper O. T. Andersson är född och uppväxt i Jönköping. Han är utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg och studerar numera det femåriga programmet i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 

“Jag är väldigt intresserad av människans relation till teknologi. Jag vill framförallt hitta de moment då våra verktygs egna tillkortakommanden kan förvränga vår världsbild. Eller till och med öppna upp ett nytt perspektiv. Jag tycker att objekt utan laddning lätt blir tråkigt och ointressant. Jag jobbar gärna med ting som lever, faller sönder, omformars eller kanske sväller. Material som besitter konstant pågående processer tycker jag är mycket mer spännande, det är då man tappar kontrollen”.

Under sin ateljéstid på Rum 203 kommer han arbeta med en rad material, verktyg och metoder som han samlat på sig under de senaste två åren och som legat på hyllan. 

Ateljéstipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och ska ge en konstnär möjligheten att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till Rum 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Konstnären kommer också att få en ersättning under tiden samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling i Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.