tisdag 10 oktober 2017

Rörande RörelseRörande Rörelse

Välkommen till Rörande Rörelse som öppnas onsdagen den 11 oktober klockan 18.00 i Rum 203, vi bjuder på ryagodis och dansande kex.

I Rum 203 finns en scenografi, ett ramverk i trä och tyg som låter och visuella effekter med lätta tyger. Med rörande rörelse menar vi att hela kroppen är en enda stor sensor. Upplevelsen formas av hur kroppens sensorer är inställda. Genom att lägga till ljudkostymer och videospeglar skapas nya dimensioner och minnen av rörelser.

Rörande Rörelse är ett tvärkonstnärligt suddgummi som låter innovation möta tradition i ett försök att sudda ut gränser mellan dans, ny teknik, hemslöjd, och musik.  Projektet deltog i H2O-festivalen i Jönköping med en Slöjdorkester men i huvudsak befinner sig ”laboratoriet” i Rum 203, Jönköpings läns museum. Där får nyfikenhet, upptäckarlust och innovation med rörelse, musik, teknik och hemslöjd möta besökare som exempelvis barn från döv- och hörsel samt tal- och kommunikations klasser på Kålgårdsskolan. Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum och Kulturrådet stöttar projektet.

Vi som arbetar i projektet är: Camilla Björklund - textil konsthantverkare, Birgitte Gylling - kostymör och modist, Pierre Bosson - byggnadsvårdare och timmerman, Anna Öberg - koreograf & dansare, Pia Del Norte Pohjakallio - koreograf & dansare, Ghaeeth Alsaleeh - dansare och allt hålls ihop av Jan Carleklev - styrman, designer och hackare.


Kommande program

O N S D A G kvällarna under oktober
och november är lika med juntakvällar.
Vi träffas och förenar slöjd
och dans. Alla är välkomna, med
eller utan stickor, täljknivar eller
gympadojor. Ta med nyfikenhet.

11 okt
Kl. 18.00 öppnar Rörande Rörelse
dörrarna till RUM203. Vi bjuder på
ryagodis och dansande kex.

18 okt.  /   S L Ö J D A L J U D
I vår första junta slöjdar vi musikinstrument.
Vad behövs för att
skapa ljud? Under kvällen tar vi vad
vi har omkring oss och skapar ljud
genom slöjd. Vi hörs!

25 okt.   /   S L Ö J D & F O L K D A N S
närmar sig sitt material på ett
liknande sätt, med en säker mix
av expertis och improvisation, där
tradition skapar innovation. Vi får
uppleva rörelser som både formar
och formas av sin omgivning.

1 nov.  /  C O S P L A Y
Den där känslan när man tycker
så mycket om en karaktär att man
inte bara vill titta på den, utan vill
bli den! Känna hur det är att bära
dess kläder och undersöka om man
klarar av att göra dess ”signature
moves”.

15 nov.  /  F L A M E N C O & D A B K E
Det är i mötet mellan människor,
stilar och traditioner vi skapar nytt.
Som alltid står rörelser och ljud
i centrum, men kanske lite extra
denna kväll.

22 nov.  /  V A D P Y S S L A R D U M E D ?
Under kvällens junta gästas vi av
Lena Håkansson, textildesigner,
pedagog och professionell pysslare.
Lena kommer att berätta om sitt
arbete med att ta pyssel på allvar
och vi kommer att danstrycka
tillsammans.

29 nov.  /  S T I C K, V I R K & T Ä L J K V Ä L L
Stick-, virk- och täljcaféerna i
Hemslöjdens Hus besöker oss och
undersöker vilka ljud och rörelser
som uppstår när man slöjdar. Kanske
startar vi en ny slöjdorkester?!
Alltid kl. 18.00.
Rum 203 | Jönköpings läns museum