onsdag 25 oktober 2017

Çağrı Saray / Spaces of Memory
Çağrı Saray

Spaces of Memory

8 december 2017 – 7 januari 2018

För sin utställning för Rum 203 kommer den erkända Turkiska konstnären och konstprofessorn Çağrı Saray att visa verk ur två av hans pågående projekt ”Spaces of Memory” och ”Threshold of Forgetting”. Både projekten berör historiska och sociala minnen i Turkiet. 

Genom sina teckningar undersöker Saray platser i Turkiet som innehar kollektiva, historiska och social minnen men hans teckningar kan också ses som ett försök om att utstaka någon form av långsiktighet och permanens i ett omvälvande politisk tillstånd. Platser och byggnader som Dolmabahçe Palace, Istanbul University, Istanbul Måleri och Skulptur Museum, AKM, Haydarpaşa Terminal och Sansaryan har alla blivit föremål för Sarays penna. 

Sarays teckningar gör anspråk på att konservera det kollektiva minnet men samtidigt genom teckningarnas diskontinuerliga linjespel understryker han också minnets ständiga förlust. Att behålla minnet, att inordna saker i arkiv och komma ihåg årsdagar kräver ansträngning och upprepning. Minnet skapar ritualer som förflyttar det förflutna till ett ”nu". 

Curator: Mike Bode
For his show for Room 203, the acclaimed Turkish artist and professor Çağrı Saray will showcase two of his ongoing projects "Spaces of Memory" and "Threshold of Forgetting". Both projects concern historical and social memory in Turkey.

Through his drawings, Saray investigates places in Turkey that hold collective, historical and social memories, but his drawing can also be seen as an attempt to capture some form of long-term permanence in an overwhelmingly politicized country. Places and buildings such as the Dolmabahçe Palace, Istanbul University, Istanbul Painting and Sculpture Museum, AKM, Haydarpaşa Terminal and Sansaryan have all been the subject of Saray's work.

Saray's drawings attempt to conserve collective memory, but at the same time, through the discontinuous line play of his drawings, he also emphasizes the constant loss of memory. Keeping memory, organizing things in archives and remembering anniversaries requires effort and repetition. Memory creates rituals that move the past toward the here and now.

Spaces of Memory - Çağrı Saray
December 8, 2017 - January 7, 2018
RUM 203, Jönköping County Museum
Curator: Mike Bode

Hours:
Tue, Fri, Fri 10-19
us 10-21
Sat-Sun 11-15
month closed

FREE ENTRY

Çağrı Saray

1979 född i Istanbul, bor och arbetar i Istanbul
2001 Marmara University, fakulteten för konst, Institutionen för målning
2002-2004 Biträdande docent i Bahçeşehir University Kommunikationsfakultet, Institutionen för Visuell Kommunikationsdesign
2004 MA i Marmara University, fakulteten för konst
2007 Assistent och doktorand vid Marmara University
Sedan 2015 är han docent vid Marmara University

Solo Utställningar i urval:
”Threshold of forgetting” (2017, Pilot Gallery, Istanbul), “Diminishing Time” (2015, Galata Greek Primary School, İstanbul, Turkey), “Grey Corridor” (2013 Cite Internationale Des Arts, Paris, France), “4/12: Topography of a House” (2011, Daire Gallery, İstanbul, Turkey), “Memory Boxes-1” (2001, Atatürk Library, İstanbul, Turkey). 

Grupputställningar i urval:  “Past, in Each of its Moments, be Citable” (2016, Depo, Tophane, Istanbul, Turkey),“Raptures and Convergences” (2014, Kuad Gallery, İstanbul, Turkey), “3rd International Çanakkale Biennial” (2012, Çanakkale, Turkey), “Where Fire Has Struck” (2011, Depo, İstanbul, Turkey).


Çağrı Saray var residenskonstnär hos Kultivera 2016.