måndag 12 september 2016

Harry Sanderson


Harry Sanderson

20 september till 16 oktober 2016 kommer Harry Sandersons visa ett nytt verk på Jönköpings läns museum i konstlabbet RUM 203. 

Harry Sanderson är en engelsk konstnär med adress både i London och i Berlin. Sedan en tid tillbaka har han varit verksam i Tranås – på konstnärsresidenset Kultivera. Han arbetar främst med digitala medier, videor och installationer och fokuserar ofta på hur begreppet ”arbete” har inkorporerats i visuella kulturer. I RUM 203 visar han en ny film, producerad under hans vistelse i Tranås. Filmen visar sekvenser av demonterade komponenter från projektorer och TV skärmar som har auto-redigerats med hjälp av signaler från börsen via näthandel. All filmmaterial kommer direkt från kameran utan någon postproduktion eller specialeffekter. 

Kameror organisera ljus. Marknadsindex och statistik organisera ekonomisk information. Olika typer av index, tillsammans med visuella och auditiva system syftar till att göra rörelser på finansmarknaderna begriplig för allmänheten, för institutioner och för algoritmer. Delar från isärplockade kameror, bildskärmar och projektorer tillsammans med glas och plexiglas och vatten utgör infrastrukturen för totalt 48 timmar inspelade filmer. Filmerna har improviserats fram med hjälp av ljus som har projicerats, genomlysts, fallit på ytor och brutits genom prismor. Filmerna har sedan redigerats och programmerats med hjälp av auditiva börsuppgifter, rättare sagt fluktuerande köp och sälj signaler från Panasonic. För de flesta av oss förblir marknader och teknologi ogenomskinliga. Verket handlar inte om att ta isär någonting för att förstår den utan snarare att skapa bilder som blir tillräckligt tomma så att de avslöjar en bild av den organisatoriska ramen.

Harry Sanderson föddes I England 1986. Han gick ur Central Saint Martins school of Art and Design (London) 2013. 2014 fick han NearNow stipendiet, 2015 visade han ”Solid State Sunlight” på Levy Delval, i Brussel, 2016 var han resident på Somerset House i London och ställde ut på Museet för fotografi i Berlin. Flera kan ha lyssnat till honom vid hans ART TALKS föreläsning på Jönköpings läns museum 2014.

Länkar där andra informerar om Harry Sanderson

Initiativtagare till utställningen är Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som båda arbetar för att länsborna ska kunna ta del av angelägen samtidskonst på hemmaplan. Den här gången i samarbete med konstnärsresidenset Kultivera. Curator för utställningen är Mike Bode.

RUM 203 är ett samarbetsprojekt mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som erbjuder länsborna konstupplevelser av skilda karaktärer. Rum 203 är ett labb med rum för experiment, en plats att testa idéer, en arena för workshopar och samtal, likaså en sal att visa konst och konsthantverk – både i det enskilda mötet som i den fördjupande dialogen.