torsdag 31 mars 2016

DIANA JABI / Maps To Collect Cities


DIANA JABI 
RUM 203, Jönköpings läns museum
17:e april - 17:e maj

Konstnären Diana Jaba skapar egna kartor utifrån sitt flanerande på stadens gator och i digitala satellitkartor. Diana Jabis arbetssätt liknar flanörens när hon reflekterar och lägger upp strategier som blir som symboler för flanerande in i vår samtid. Genom sina kartor tolkar Diana staden och det gör hon genom att samla på detaljer, figurer och scener som blir hennes bilder av staden. En del av hennes utforskande görs när hon flanerar i digitala kartor på internet men hon flanerar också på gatorna i de städer hon vill fördjupa sig i.I utställningen presenterar Diana Jabi delar av sin research om städer och kartor som hon gjort genom att samla detaljer om staden som sedan återskapas med hennes perspektiv. Hon har valt att göra grundligare utforskningar av två städer, Damaskus och Barcelona.

Diana Jabi, född 1982, är utbildad grafiker och konstnär. Hon har studerat vid Konsthögskolan i Damaskus och vid universitetet i Barcelona. Utställningen har fått generöst stöd från Rumänska Kulturinstitutet och har gjorts i samarbete med Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum. 

Curator : Abir Boukhari i samarbete med Mike Bode och Liselotte Munther.

META_DAM ver.2.0
Diana presenterar en tom karta över Damascus. För att uppnå sitt syfte har kartan blivit berövad all sin kommersiella, administrativa och kulturella information. Kartan blir istället en grund att artistiskt arbeta vidare med. Kartan i sin helhet är en grafisk presentation med en form av Damaskus för att vi lättare ska förstå vad Damaskus är för stad. Det blir nu möjligt, kanske för första gången, att förmedla hur man kan uppfatta en plats (tanken är att kartorna ska vara verkliga).

9 exempel av Barcelona
Här har Diana upptäckt Barcelona från gatunivå och hon vill i sitt verk förverkliga sina intryck av Cerdàs plan* Hon upptäcker att hon lever i ett rutnät som har mönstret av en våffla och hon börjar att samla information om de gator där hon bor. Hon tog skärmdumpar av satellitbilder och översätter dem till sitt grafiska språk. Resultatet är ett mycket komplicerat barockt mikrocosmos av kopplade linjer som blir vackra mönster. Undersökningarna av Barcelonas gatunät blir Dianas första äventyr med att tolka kartor.
* Ildefonso Cerdá y Suñer, progressiv spansk/katalansk stadsplanerare som i mitten av 1800-talet tog fram för en plan för en utbyggnad av Barcelona.


Maps To Collect Cities

Diana`s procedure connects her work with the reflection and the strategies of the "Flaneur" who considers as the symbol of modernity strolling into urban life. Diana Jabi creates works by her perception of the city, plays the role of understanding through maps and by collecting details, figures and scenes from the city. 

As a part of her exploration, she is strolling into the digital maps and the internet as a form of walking into cities. Jabi in her current exhibition presents part of her research about cities, maps and her concept about "collectionism" as a term of being "collector" to collect the details of city and reshape it from her perspective. This has lead her to a deeper focus in two cities where she spent the biggest part of her artistic research; Damascus and Barcelona 

META_DAM ver.2.0
The map, as I present it, is a blank map of Damascus, bereft of the entire directional, commercial, administrative, cultural, etc..., geo-tags. The purpose of this map is to serve as a platform for any future artistic work. It is a graphic representation of Damascus in its entirety, a way for better understand and envision of the boundaries and designs as planning and entropies of what is Damascus. It is a most important personal achievement, as, for maybe the first time, I am able to convey the way I perceive space (my thoughts to take the form of maps as a reality).

9 Instances of Barcelona
The project is a result of experiencing Barcelona at street level, and the realization of the real impact of the Cerdà Plan. The simple and unsophisticated fact that I was existing in a grid or the square of a waffle. Thus, I start to collect the squares where I lived. I took screen shots of the satellite images and I translated them into my graphic language. The result is a very complicated baroque micro-cosmos of interconnecting lines of striking esthetic. Thus began my adventure with map reinterpretation.