onsdag 15 april 2015

Lisa Atterström / Ateljéstipendiat April 2015LISA ATTERSTRÖM / Ateljéstipendiat April 2015

Lisa Atterströms konstnärskap sammanfattas av konstkritiker Inger Landström: Lisa Atterström högaktuell i sin inriktning på  miljö-skapande och offentlig utsmyckning bland annat stora utomhusprojekt där hon gärna använt sig av olika former av naturmaterial och där inte minst ljussättningar spelar en viktig roll.  Atterström är medlem i Smålands Konstnärsförbund, KRO, Konstnärernas Riksorganisation, SVK, Södra Vätterbygdens Konstnärer. Hon har erhållit kulturstipendier från Jönköpings Kommun och Jönköpings Läns Landsting, Stadsbyggnadspris 2010 Jönköpings Kommun och är representerad med offentliga utsmyckningar i ett flertal kommuner och landsting.

Ateljéstipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och ska ge en konstnär möjligheten att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till Rum 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Konstnären kommer också att få en ersättning under tiden samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling i Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.