tisdag 3 november 2015

Tjuringen – resande kniv

RUM 203: Tjuringen – resande kniv
En alldeles för ovanlig utställning med helt fantastiska knivar av allt för okända knivmakare.

Tjuring är egentligen slang för just kniv men inte vilka knivar som helst utan sådana som tillverkades och såldes av resande i Sverige och Norge och i huvudsak under 1900-talet. Den har ett unikt formspråk, sin egen historia och är en del av resandekulturen. I utställningen visas fantastiska knivar av bland annat inga mindre än Edvard Brun, Axel Erikson, Karl Fredrik Johansson (Kniv-Kalle) och Johan Fredrik Hedenberg (Knivkongen).

Utställningen öppnar lördag den 7 november men själva invigningen blir onsdag 11 november klockan 18.30 i RUM 203 på Jönköpings läns museum.

Önskar ni mer information?
Välkommen att kontakta Niclas Flink, verksamhetsutvecklare Hemslöjd Region Jönköpings län, telefon 036- 32 59 97, e-post niclas.flink@rjl.se eller Liselotte Munther, enhetschef, Jönköpings läns museum, telefon 036-30 18 29, e-post liselotte.munther@jkpglm.se

Initiativtagare till utställningen är Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum i samarbete med knivsamlare Anders Halldén och Lattjo Drom Jönköping.

Tjuringen – resande kniv visas i RUM 203 på Jönköpings läns museum under perioden 7 november – 6 december 2015. RUM 203 är ett samarbetsprojekt mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län, Nässjö Konsthall och Jönköpings läns museum.