fredag 4 december 2015

Dance Ignigtion Lab c/o Rum 203Dance Ignigtion Lab c/o Rum 203
Jönköpings läns museum 4 och 5 dec.
Föreläsning med Hélène Mourriere den 5 dec kl 11-12.30.

Dance Ignition lab är en residensmodell som syftar till att stödja nya tvärkonstnärliga arbetsmetoder med ett focus på dansutveckling. Det handlar om att skapa nya sammanhang för konstnärligt undersökande. Dance ignition lab ger deltagare möjlighet att utveckla nya idéer för internationella samarbetsprojekt och att bygga vidare på sina idéer och hitta nya arbetsmodeller. Dance ignition lab startade 2014 och går in i sin andra residensperiod under nov-dec 2015.  Här kommer en kort presentation av deltagarna som kommer till RUM 203.

Anna Ádám
Anna är en fransk-ungersk bildkonstnär och performance artist som jobbar med textil och mode.  Anna ingår i kollektivet ”Gray Projects” och kommer hålla en wokshop den 4 dec kl 14.30-16.30 på RUM 203.

Workshop:
The central question of the workshop is to experiment the performative and the choreographical potential of the garment on the common territories of performing arts and stage performance. During the two hours, we will try garments (situations) on, make improvisations, and creative exercises, observe the relation and the space between the garment and the body.

Svea Schneider
Svea bor i New York och är dansare, koreograf och lärare. Hennes arbete är atletiskt och utforskar ofta teman som identitet, genus, teknologi och massmediekultur. Svea kommer hålla en worksession den 4 dec kl. 12.00-14.00 och en installation den 5 dec kl 13.00-14.00 på RUM 203.

Hélène Mourrier
Hélène är en fransk bildkonstnär och grafisk designer som jobbar med transidentitet. Hon kombinerar ofta sina kunskaper inom grafisk design, textil och keramik.

Utställningen arrangeras av Dans, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Projektledare: Camilla Eskel