tisdag 23 september 2014

HARP ART LAB C/o RUM 203


HARP ART LAB C/o Rum 203
Mikael Ericsson & Julijana Nemeti

Utställning och presentation (ART TALKS) 
Onsdagen den 8 oktober kl 18.00 
Plats: Rum 203, Jönköpings läns museum

HARP ART LAB är ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Konstlaboratoriet grundades 2010 av konstnärerna Mikael Ericsson och Julijana Nemeti med visionen att utveckla en plattform för innovativa och tvärvetenskapliga idéer och projekt tillsammans med konstnärer och den intresserade allmänheten. Mikael Ericsson och Julijana Nemeti kommer att presentera en videoinstallation på RUM 203 samt hur den konstnärliga verksamheten har utvecklats under de senaste fem åren.

HARP ART LAB är ett konstnärsdrivet initiativ som använder sig av Harplinge väderkvarns unika arkitektur till att skapa workshops, performance, konserter, installationer och platsspecifika verk. Ett sådant projekt är KVARNOFONEN, Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk som skapades 2012 av Mikael Ericsson. I den sju våningar höga byggnaden har en självspelande kyrkorgel installerats som drivs av vindkraft. Projektet är en pågående process med konserter och workshops som genomförs tillsammans med konstnärer och besökare. Utifrån dessa erfarenheter har en arbetsmetod utvecklats som kallas Harplingemodellen. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonstpraktik med inriktning på hållbarhet och klimatförändringar. Ett praktiskt exempel på modellens genomförande är BZZZ INTERNATIONELL LJUDKONSTFESTIVAL som fokuserade på binas situation och det globala problemet med massdöd av bin. Internationella konstnärer bjöds in för att tillsammans med lokala biodlare och konstnärer förvandla Harplinge väderkvarn till en surrande bikupa fylld med ljudkonst, konserter, dans och performance.

Harp Art Lab har under fem år utvecklats till en mötesplats för lokala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Under 2015 utvidgas verksamheten genom export av Harplingemodellen internationellt.

www.harpartlab.se

Projektansvarig: Julia Sandwall