måndag 22 september 2014

RUM 203 / Ett samtal om yttrandefriheten

Ett samtal om yttrandefriheten på RUM 203

Tisdagen 30 september kl. 19.00
Rum 203, Jönköpings läns museum

Yttrandefrihetsgrundlagen är vår yngsta grundlag från 1991. Den har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Lagen om yttrandefrihet är därmed en av de mest grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. I Sverige är yttrandefrihet en självklarhet, men...

*       Vad är yttrandefrihet?
*       Hur använder vi oss av vår yttrandefrihet?
*       Hur ser yttrandefrihetens förutsättningar ut i världen och vilka utmaningar står den inför?

Ett samtal mellan:
"Julia" poet, författare och människorättsaktivist från Honduras och fristadsförfattare i Jönköpings län.
Anna Viola Hallberg konstnär och aktuell med videoverket Mellan mig och dig i Rum 203.
Erik Halkjaer pressekreterare på Röda Korset, journalist med fokus på mänskliga rättigheter, bistånd och sociala frågor, i synnerhet i Latinamerika och Afrika.
Samtalsledare: Lars Mogensen, journalist och programledare för bland annat Filosofiska rummet och reporter i Tendens.

Arrangör: Kultur och utveckling/Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

Projektansvarig: Märit Lundsten

Foto: Susanne Nilsson